poniedziałek, 9 stycznia 2017

Prunus (soorten) - Śliwa (gatunki)

                                                    Śliwa,


                                                  Prunus.eng
Prunus - Śliwa - Prunus.nl
Prunus avium - Wiśnia ptasia, wiśnia dzika, czereśnia, trześnia - Zoete kers ( foto )


Prunus domestica - Śliwa domowa - Pruim    ( foto )
Prunus glandulosa - Wiśnia gruczołkowata - Prunus (soort) ( foto )
 
 
 
 
 


Prunus incisa - Wiśnia wczesna - Dwergsierkers  ( foto )

Prunus laurocerasus -  Laurowiśnia wschodnia  - Laurierkers ( foto )

Prunus lusitanica - Laurowiśnia iberyjska - Portugese laurierkers (foto )Prunus nipponica - Wiśnia nippońska - Siekiers 
'Ruby'
Prunus padus - Czeremcha zwyczajna - Gewone vogelkers ( foto )


Prunus persica - Brzoskwinia zwyczajna - Perzik  ( foto ) 

 
Prunus serrulata - Wiśnia piłkowana - Japanse sierkers ( foto )
 
 
 Prunus subhirtella - Wiśnia różowa - Winterbloeiende kers            (foto )
Prunus triloba - Migdałowiec trójklapowy - Amandelboompje (foto)


Prunus yedoensis - Wiśnia jedońska - Yoshinokers   ( foto )


Przypisy:
https://en.wikipedia.org/wiki/Prunus
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aliwa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prunus
Licencja: [CC-BY-SA 3.0 Deed]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz